selcukerdem__106_kolektifin fantezisi üzerine bir ‘fantezi’

ya da

“çıkarcılıktan çıkara dayanmayan davranış nasıl doğabilir ki” nietzsche

prensesin  altın topu dipsiz bir kuyuya düşer, kaybolur.  ortaya bir kurbağa çıkar. kaybolan topunu bulup geri getirmesi karşılığnda prensesin sofrasında oturmak, yatağında yatmak istediğini söyler. prenses teklifi kabul eder. yüzlerce yıldır kulaktan kulağa dolaşan masalda, kurbağanın prensesle giriştiği pazarlık nedense kulakları rahatsız etmez. Buna karşılık kurbağanın pazarlığını kabul eden prensesin, altın topu ele geçirdikten sonra arkasını dönüp gidişi, sözünü tutmayışı herkesin içini burkar.

neden böyledir bu? bilincin alanına giren kolektif bir merakla sorgulayınca, zihin aşağı yukarı şöyle tercüme eder durumu: kurbağa, prensesin sevgisi, aşkı uğruna hayatını tehlikeye atmış, dipsiz kuyulara inmiş, nelere katlanmıştır oysa prenses sözünde durmamış, çirkin kurbağayı aşağılamıştır. bu masalın alımlayıcısı yani kolektif zihin de bir kurbağadır. din istismarcıları, ağalar, patronlar, siyasetçiler tarafından aynı şekilde vaadlerle kandırılmış; savaşlarda, fabrikalarda, madenlerde, mezbahalarda, tarlalarda hayatını harcamış; nihayetinde dipsiz kuyunun dibinde öylece bırakılmışlardır.

demek ki bir anlamda grimm masallarının dinleyicileri potansiyel krallar kraliçelerdir. şans, büyü, periler, cinler, tesadüfler yardımıyla içlerindeki kral kraliçe potansiyellerinin açığa çıkmasını umarlar. çünkü birbirlerine fısıldadıkları örtülü bilgi, kral ve kraliçelerin de aynı yollarla (belki biraz da kurnazlıkla) oraya yükseldiklerini söyler.  her dinleyici kendi hesabına kral-kraliçe olmayı düşler; tahttakinin yerine geçmeyi ümid eder. yaşadığı ekonomik dizgenin aşıladığı savaşma ve  kazanma yöntemlerini farkında değildir ya da olmak istemez; böylece o yıkıcı savaşma tarzı dikkatinden sıyrılacağı noktaya gelinceye dek asıl dikkat etmesi gereken şeyi olağanlaştırır.

masalın kurbağası da bu şekilde potansiyel bir prenstir. içindeki prensin ortaya çıkması için hayatını tehlikeye atar karşılığında kandırılır, aşağılanır. patronun libidosu nasıl hep açsa halkınki de aynı şekilde açtır; masal yetinmez, fanteziyi sürdürür. kurbağa gider prensesin kapısına dayanır. prenses ne kadar kurtulmak istese de (bu masalda birçok masalın tersine kral nedense adildir) babası sözünü tutma konusunda kızını asalete davet eder. bir prensese yakışan sözünü tutmaktır. kurbağa üç gün boyunca prensesin tabağından yer, yatağında yatar ve bir prense dönüşür. prens ile prenses evlenir. masal mutlu sonlanır.

peki prense dönüşerek amacına ulaşan kurbağa, neden sözünde durmayan, kahramanını sırf çirkin olduğu için aşağılayan bu prensesle evlenir? böyle bir kadını bir erkek niye, nasıl arzular? ayrıca bu ikisi nasıl evlenir mutlu olurlar? aralarında gerçekten ruhsal bir bağ oluşmuş mudur? masalın dinleyicileri bu kısımla da ilgilenmez. çevrelerine baktıklarında mutlulukla evliliğin nasıl bağdaşmadığını elbette görmektedirler. o zaman neden içlerinin yağı erimektedir? masalın simgeselliği  hangi gerçeği işaret eder? iç dünyanın mı yoksa dış dünyanın gerçekliğinin mi simgeleştirildiği bir masaldır bu? acaba ekonomik ve politik bir gerçekliğin simgeleştirilmesi olabilir mi sahiden?

kurbağa bir hizmet üretir karşılığını ister. müşteri önce kabul eder ama hizmeti aldıktan, ihtiyacını karşıladıktan sonra ödeme yapmayı reddeder. gerçekten iç dış her yanımızı burkar bu durum. bizi öfkelendirir. masalının ikinci bölümü bu öfkeyi yatıştırır. kurbağa emeğinin karşılığını almakta inat eder. uğraşır didinir ve emeğinin karşılığını alır. simgesel düzeni bu şekilde gerçekliğe tercüme ettiğimizde masalın hiçbir büyüsü kalmayacak, fantezi dünyamız yıkılacaktır elbette. elbette bu yorum tartışmaya açıktır ve masal bütünüyle bir psikanalist tarafından bilinçdışının manifestosu olarak okunabilir. ama bu da jung’un dediğince içedönük (çevreye kapalı, dış dünyadan kopuk) tipolojinin sezgiselliğini temel almak anlamına gelmez mi?

sanayileşmenin -yani küreselleşmenin ilk adımı olarak milliyetçiliğin yayıldığı- kapitalizm öncesi toplumlardan bu yana ulus baker’in deyişiyle burjuva öznesi tüketmeye koşullandırılmaya başlandı. burjuva öznesi tüketim için attığı her adımı simgesel bir düzen içinde yarattığı kültürel enformasyonla kurgusallaştırdı. böylece yeni antipatik ekonomi-politik yapı kendini anlamlı, hassas ve duygu dolu sundu. bilinçdışının simgesel düzeninde incelenebilecek kahramanın yolculuğu (artık burjuva öznesinin yolculuğu) bilincin yani maddi dünyanın simgesel düzeninde incelenince şunu görürüz: kahramanın maceraları üretime dönüklük amacından sadece kendine yararlı olma yani (kandırarak, istila ederek, yağmalayarak, intikamla) tüketme amacına yönelen bir kahramanın fantastik maceralarıdır. ve  bu egosantrik maceralar kapitalizmin her aşamasında daha kompleks yollarla gerçekleşir.

žižek’in çözümlemesindeki gibi bir burjuva öznesi olarak starbucks pahalı kahve fiyatını haklılaştırmak için bir hikâye kurguluyor. hikâyeye göre firma yoksullara yardım ediyor, yağmur ormanları’nın korunması için girişimlerde bulunuyor. bu insani çabalarını da kahve fiyatına yansıtıyor. dolayısıyla starbucks müşterileri hem kahve içmekte hem de firmanın iyicil çabalarına ortak olmaktadır. firma, çalışanlarını da demek ki iyi amaçlar uğruna sömürmektedir. starbucks’ı altın toplu prenses olarak düşünelim. kurbağa prens’in yani herhangi bir çalışanının ona ulaşma şansı artık daha zordur. zira starbucks masaldaki prenses gibi arkasını dönüp gitmiyor. dünyayı kurtarmak için çalışan bir kahraman olduğunu vurgulayan bir hikâye anlatıyor bize.  onunla aynı yatakta yatmayı düşlemek, kazancının yarısına sahip olmayı ummak yaptığı iyilikleri baltalamak anlamına gelebileceği için en doğrusu kurbağa olarak kalmaya rıza göstermektir.

rahmetli rockafeller’ın pR çalışmalarını, starbucks’ın bu hikâyesinin öncülü sayabiliriz.  rahmetli romantik, tuttuğu özel paralı katillerle çoluk çocuk ayrımı yapmadan maden işçilerini katletmiş sonra oturup mağluplarla kahvaltı etmiştir. övülesi bir diğerkâmlık. bu kahvaltının filmleri ve fotografları çekilmiş amerikan televizyonlarında gösterilmiş, bilboardlarında sergilenmiştir. hemen ardından halkın rahmetliye saygısıyla beraber borsadaki hisselerinin değişim değeri de artmıştır.

duygusal yıkımlarımızın, bilinçliliğimizi parçalayan duygu durumlarımızın ardında her zaman bilinçdışı nedenler yatmıyor. iradedışında kurulmuş, içine doğduğumuz dünyanın ekonomi-politiğinin özel yaşantımıza, mahremiyetimize sızan belirleyiciliği de var. yani bir rüyayı, rüyeti, düşü, yanılsamayı kişisel hayatımıza sokan, duygu durumumuzu belirleyen iradedışımızdaki ekonomi-politik, algımızı davranışlarımızı şekillendiriyor. bilinçdışımızı bilincimizle nasıl çözümlemeye çalışıyorsak, iradedışını da iradeyle çözümlemeye çalışmak gayet olanaklı görünüyor. “om padme mani hum” yani :)

hâlâ birçoğumuz kendimizi kurbağa prens olarak görüyoruz. çünkü hâlâ ve en alengirli hâliyle önümüze daima tüketmeye eğilimli burjuva öznelliği model olarak konuyor. hâlâ altın toplu prensesin politikası aynı: vaadediyor ve ihtiyacını karşıladıktan sonra vaadinden vazgeçiyor.  sorun belki de şu: prensesle böyle bir pazarlığa girmeli miyiz girmemeli miyiz? bu pazarlığa girdiğimiz an verili ekonomi-politiği kabullenmiş olmuyor muyuz? bıraksak patron madeni kendi çıkarsa, savaşa karar veren gitse kendi savaşında ölse, bizi kapana kıstırmak isteyen her kimse arzu yoksunluğuyla kendi otoerotizminde kendi kimyasında boğulsa nasıl olur acaba? Ya da belki daha iyimser bir bakışla, dipsiz kuyulara inme deneyimini sağladığı için prensese teşekkür edilebilir mi? Tabi bir daha aynı masalı yaşamaktan, aynı konumda karşılaşmaktan kaçınmak koşuluyla.

 

karikatür: selçuk erdem

 

Reklamlar

İçimizdeki Kadın

10 Mayıs 2016

Yeğenimiz doğalı yarım saat olmuştu, annesinin yanında, kundağında mırıl mırıl yatıyordu. Hemşire, “Bakın!” dedi “Annenin karnına hafifçe bastıracağım ve ne olacak?” Bastırdı ve Poyraz ağlamaya başladı.

Yetişkin bir erkeğin tecrübe edemeyeceği anneyle bebek arasındaki simboyotik bağ devam ediyordu. Hayret içindeydik.

Yedi yaşındaki oğlum ve kızım mışıl mışıl uyurken, ne kadar sessiz yatağa girse de annelerinin yattığı anı hâlâ hissediyor; ya istemsiz bir ses çıkarıyor ya da yataklarında dönüyorlar.

Annede beliren her hâli derinden duyuyor çocuklar.

Hissetmek dokunmaktır. Başka birinin acısını hissetmek mesela. Kadınlar bebekleriyle kurdukları simbiyotik ilişkiden dolayı hissetmeye yatkındırlar.

Erkekler ise bu yatkınlığı, annelerinden dolayı, çok küçük yaşlarda tecrübe dedebildikleri için, kadınların tersine yetiştikçe uzaklaşıyor, unutuyorlar.

Yine de -bilmenin ötesinde- o simbiyotik bağın kalıntıları bazılarında sürüyor. Ki onlar içlerindeki kadın/dişiyle ilişkilerini sürdürebiliyor. Hissedebiliyorlar.

Başka insanları, başka türleri hissedebiliyorlar. Onlara sokaktaki tabiriyle ince adamlar diyebiliriz.

Kadınların hissiz erkek dünyasında erkekleştikleri nasıl vakiyse onlar da içlerindeki kadınla olan bağlarınlarını yitiriyor bazen. Kabalaşıyorlar.

Fakat kaybettikleri gücü hatırlayabilirlerse kabiliyetlerini yeniden kazanabiliyorlar. Gel gitli oluyor çoğunlukla fakat illa ki oluyor.

Hatırlayabilmeleri için sevilmeye ihtiyaçları var.

Ayna

31 Mart 2016

Aynaya kendi gözlerinle bakamazsın. Bir çiçeğe, bir hayvana, sevgiliye, gökyüzüne, denize bakan senin gözlerindir fakat aynaya bakan seninkiler değil.

Aynaya bir çiçeğe baktığın gibi bakmaya çalışırsan yansımanı göremezsin. Bir çiçeğe aynaya baktığın gibi bakarsan çiçeği göremezsin.

Çiçek, hayvan, sevgili, gökyüzü, deniz de birer görünüm. Ama aynadaki sadece ruhsuz bir görünüm.

Ayna senin gözlerin için icad edilmedi. Topluma nasıl görüneceğini tasarlaman için icad edildi.

Cep telefonunun ekranından baktığın kendini, ‘selfi’ni kaydedip başkalarına gönderiyorsun.  Aynaya bakıp kendini sokağa gönderdiğin gibi.

Unutma. Güzeller aynada çirkindir. Çirkinler aynada güzeldir.

5555f466b99acc93f384e2821305e5006fbc3315herkes amerika’yı yeniden keşfetmeli

yazının bi araç olduğunu söylemek dahiyane bi buluş olmayacak. fakat bu bilgiyi yeniden bulurken şahsen yaşadığım ‘aydınlanma’ dikkate değer. en azından kendi dikkatime değer :)

herkes kendi zihninin önünü süpürse…

1) genellikle kendi düşüncemiz diye bir şey yoktur. öyleyse kendi yaşamlarımız diye bir şey de yoktur. sonuçta kendi yazdığımız bir yazı da yoktur. biraz değişik bir şeyler yazan insanların çok beğenilmesi ya da halk düşmanı ilan edilmesi bundandır.

2) yazı kutsaldır. “önce söz vardı.” dı dı dııı… islam’a mensubiyetimiz şehadet sözcüğüyle kanıtlanır. “ol” denir, “om” denir. yazıyı gördüğümüz yerde yazıya, yazanını gördüğümüz yerde yazanına saygımız biter. ot bitmeyen yerde saygı biter. yahut şamar.

şu köşeden sağa dönünce hemen solda 

insan yaşamadığı şeyleri yaşar. olmadıklarını olur. insan ‘olmadığını olan hayvandır’. yazı bunun için en eski araçtır. insan yazıyı keşfettiğinden bu yana, olduğundan çok olmadığını kaydetmeyi pek sevmiş.

bi düşünsene abi

– imkansız önermelerden kaçınalım.

+ peki

sen yetişkin bir erkeksen mesela, yetişkin bir olmayan erkek hakkında yazılmış olmayan bir şey okuyorsan, onu dikkatle takip edersin. olmayan kahraman parmak uçlarıyla bir kadına dokunduğunda parmak uçların tuhaf biçimde bunu deneyimler. olmayan kahraman öpüştüğünde dudaklarındaki sürüyle sinir ucu öpüşme hissini simüle eder.

kutsal kitaptan kadın dudağının haram olduğunu okuduğunda da olmayan erkek kahramana öykünmenin bir başka türlüsü olur. sana kadın dudağının yasaklı olduğu günde kaç kez söylenirse, kadın dudağına yönelik okkadar uyarılmış olursun.

burda durdum

ruhanî ol’uştan ruhbanî otorite’ye geçenlerin neyi kanırttığını, erkeği neye kışkırttığını altını çize çize tekrar etmeli miyim diye gidip geliyorum. gerek yok. anlayan anladı. anlamayan anlamaz.

amma velakîn söylemek istiyorum, yazım kurallarına meftun, yazı kalıplarına aşina, nasıl yazılacağı hususunda kesin kanaatleri olan seküler zihinlerin tersinden bir kutsallaştırma, kutsama yaptığını vurgulamak istiyorum. bana yakın olan, olmayan erkek yazarlarının ruhbanî eğilimlerini göstermeye can atıyorum.

esas olan

esas olan çözümlemektir. bir tarafta olmak, bir tarafın düşünme kalıplarını benimseyip yaymaya çalışmak metafizik bir faaliyettir. çünkü gerçek donuk değildir. imgeler, simgeler, kimlikler, konumlara hapsolunmamalıdır.

demek ki

kendi yaşamımız diye bişiy yoksa kendi düşünmemiz diye bişiy yoktur. kendi düşünmemiz diye bişiy yoksa düşünmemiz veya düşünmek sadece uyma, uyum sağlama faaliyetidir.

yani masa başına oturup “mucizevi şeyler yaratıcam”, “büyülü metinler kurucam” diyerek yazmaya başlamak, güzel bir kendini aldatmadır. serotonin iptilasıdır.

dün

dün testosteronumu uyaracak şekil şemalde bir kadın gördüm. bakışlarımı kaçırdım v şöyle düşündüm,

“ben niye burda, şimdi uyarıldım? izmir’de, tekrdağ’da niye uyarılmıyorum? berlin’de niye uyarılmadım? ben o kadını tanımıyorum. o da beni tanımıyo. ben kızımı tanımıyorum. sevgilimi tanımıyorum. annemi tanımıyorum. kadın arkadaşlarımı tanımıyorum. kendimi tanımıyorum… tanımadığım kadınlara yönlendirilmiş, değişik niceliklerdeki/niteliklerdeki ilgilerim, zihnimin başkalaşmaya müsait işleyişine gem vurmakta; bişiy veya bişiyler tarafından bir kalıba dökülmekte. zihnimin işleyişile birlikte zihnim şekillendirilmekte. öyle ki o şekillenmiş zihine eklenen kişisel ayrıntısal anılarım, hormonal baharatlar, içsel lezzetler mass edilerek soğurulmuş zihnimi biricik, kendime ait sanmamı sağlamakta. beni, bir makine gibi işleyen bedenimin mekaniğine hapsetmekte. evet. ruhanilik peşindeyiz diyenlerin öne çıkardıkları bu eril mekaniktir. bir erkek olarak bedenim, içinde yaşadığım sisteme ilham veriyo. sistemi inşa ediyo. v sistem bedenimi yeniden yeniden inşa ediyo. ruhbanî otorite’nin uyum, harmoni, kosmos, birlik beraberlik, medeniyet dediği budur. senden ayrı varlığını kabullenip, dayanışma içinde olman gereken bir kadını medenileşmeye, birlikte olmaya, kosmosa, uymaya zorlamaktır bu. v diğer erkekleri. “

çocuklarım

çocuklarım aynı masalları, aynı şekilde dinlemek isterler. masallar okunurken kelime atlasam, araya girer, düzeltirler. aynı şekilde jestlerim, mimiklerimde bir değişim olsa görünüşümdeki (kalıcı) değişiklikleri de şiddetle iterler.

onlar internette çizgi filim seyrederken, 0 v 1 imlerinden kurulu elektronik altyapıyı algılayamazlar. onlar, arayüzleri anlar arayüzler üzerinden düşünürler, varlıklarını teyid ederler.

biz, sağcı solcu, laik siyasal islamcı, türkçü v enternasyonalistler insanların kurgulanışlarıyla ilgili kafa yormayız. biz çocuklar gibi arayüzler üzerinden siyaset ederiz. siyasetimizce yazarız.

bir kadının, bir erkeğin görünümü, gestusu arayüzdür.

biraz büyüsek

büyümek insanlara, hayata atom fizikçisi’nin zihniyle yaklaşmaktır. atom fizikçisinin zihni nasıl çalışır bilmem. sadece tahmin ediyorum. atom-altı dünyanın (klasik mekanikle karşılaştırılınca) şaşırtıcılığı, ele geçirilemezliği, gözlenme güçlükleri fizikçiye dinamik bir zihin sağlamaktadır herhalde

nokta

güzel v çirkin

02 Şubat 2015

1
o, yavaş hareket etmeli. daha çok ayrıntısına bakılabilmeli. daha uzun görünmeli. görüntüsü diğer duyuları örgütlemeli.  daha uzun dokunulmalı. daha uzun koklanmalı. daha uzun tadılmalı. daha uzun duyulmalı.

o, kederli olmalı. ki hızlı hareket edemesin. ki içimizdeki kederle birleşerek gerçeklik kazanabilsin. ki aramızda duygusal bir yakınlık oluşabilsin. ki onu bir yaratık, bir yabancı gibi algılamayalım.

o, bazen gülümsemeli, gözlerinin içi parlamalı, ışık teninde kıpırdamalı. bunlar onun canlı, diri, taze oluşunun kanıtlarıdır.  bunlar onun bize yaşamak için amaç verişidir. bunlar, yanı başımızdaki ulaşılmazlıklardır.

o, derin uykulara dalmalı. böylece hakkında efsaneler yaratabilmeliyiz. uyuyan maskesinin arkasına ideal kurgularımızı yerleştirebilmeliyiz. sefil hayatlarımızdan kurtulma ihtiyacımız karşılanmalı.

onun gerçekte ne olduğunun bir önemi yok. artık gerçekte ne olduğunu kendine sormamayı o da öğrendi artık. bizim gözlerimizdeki imrenişle, ulaşılmaz yakınlık hissiyle seyrediyo kendini.

2
öbürleri yani bizler ise çabuk hareket etmeliyiz. işlerimizi çabuk halledebilmek için. başkalarının görünümümüz hakkında ayrıntılı düşünmemesi için. görünümümüze saplanıp kalmamak için.

neşeli olmalıyız. içimizdeki kederi örtmek için. kimsenin bizi kendisine uzak hissetmemesi için. ellerimiz çamur, gres, boya, yağ kokmalı. her edimimiz hayattan bir durum olmalı.

dizlerimizi döverek ağlamalıyız. duygularımıza gem vurmanın, cetvel tutmanın; edada altın oran arayışına girmenin aldatıcılığını biliyoruz. öfkemiz de dinginliğimiz de bir atınki kadar apaçıktır, pektir çünkü.

uyurken horlamalı, osurmalıyız. kimse hakkımızda efsaneler uyduramamalı. kimse bizi olduğumuzdan farklı yazamamalı. olduğumuzdan daha fazla, daha başka tanımlanmaya tahammülümüz yok. buna verecek dikkatimiz de yok.

biz böyle dayanma gücü kazanır, biz oluruz. biz ancak birbirimizin teveccühleri, dayanışma tecrübeleri sayesinde biz oluruz. dayandığımız doğuştan gelen özelliklerimiz değil, sonradan geliştirdiklerimizdir. biz örgü değiliz. biz hayatı öreriz.

3
güzel yönlendirilmiş bir algının eseri. güzelin ne olduğuna kendi başımıza karar vermeyiz. güzelin kodları yetişme sürecimizde bize yazılır, biz o kodlarla güzeli tanırız. bize yazılan kodlar sadece tanımlama için değildir, güzele yaklaşımımız da, güzel karşısında konumlanışımız da v güzelin kendini konumlayışı da kodlanır. güzel karşısında çirkinler olarak kendimizi değersiz hissetmemiz, güzelin çirkinler karşısında kendini eşsiz, biricik hissetmesi v yalnızlaşması, çirkinin güzele benzeme arzusu, güzelin asaletle ilişkilendirilerek sınıfsal bir konumla ilintilendirilmesi vb.  toplumsal/kişisel mutsuzlukların, huzursuzlukların; yaralı ilişkilerin inşasında kullanışlı kodlardır.

 

tek kanallı televizyon dünyasından ve semiha yankı’nın sesinden yankıyan o cümle “sevmek bir ömür sürer sevişmek bir dakika” sancılı modernleşme diyalektiğinin bir yansıması mıydı?  kadıköy’le sarıyer’in arasını 20 dakika’ya indiren gelişme/büyüme stratejisi sevişmeyi de bir dakikaya indirmişti. sevişmek o zaman da kirli, kaka bi şeydi ki “seninle bir dakika!” adlı örevizyon  şarkısı -hakkını yemeyelim umut boyutu ekleyerek reform yapmış olsa da – sevişmeye zaman kısıtlaması getirmişti. ve kimse bundan rahatsız olmamıştı. içki sofralarında, arkadaşlar arası kumsal konserlerinde, ıslıklarda, eller cepte yürüyüşlerde keyifle seslendiriliyodu. kültürümüzde sevmek, el değmeden, uzaktan yapılan bir şeydi genellikle. köklü melankoli, kavuşamama, aşkından eriyip kül olma duyguları ve platonik yönelimlerle aklanmış paklanmış bir şeydi ya aşk; içinde sevişmek ‘zinhar’ yoktu. bir sürü devrim olmuştu da şu cinsel devrim, bir türlü olamamıştı. hayal bile edilememişti hatta. daima bedene mesafeyi korumayı bilmiştik şükürler olsun. beden denen hayvanı oyun dışı tutmak en birinci vazifemizdi. kültürel olarak ne kadar ‘insan’ isek, bedenen okkadar ‘tabiat’a bağlı olduğumuza ikna olamıyoduk. tabiatla/hayvanlarla ilişkimiz nasıl yemleme/tımarlama/ıslah etme/aşılama düzeyinin ötesinde diğilse, bedenimizle ilişkimiz de o şekildeydi. velhasıl recep efendi, ne tür bir geleneğe seslendiğinin, topu hangi köşeye atıcağının, fileleri nasıl havalandırıcağının gayet farkında. bedene/tabiata yönelik meşhur icraatlarının arasına, zaten aslında içimizde/edimimizde çözümlenemiyen bir yasağı eklemeye çalışıyo a, acaba bu, gezi isyanı’nda olduğu gibi tabandan tavana yayılan bir ‘cinsel devrim’e neden olur mu diye düşünüverdim. ahlakçılık, tabiatla ilişkisini yitirmek istemeyen aksine yitirdiklerini geri kazanmak istiyen halkın hışmına uğrar mı diye mırıldandım. hani bi de uyarına gelirse “sevişmek bir ömür sürer tecavüz bir dakika!” tümcesi, cinsel devrim sürecinin -cinsiyet ayrımı gözetmiyen- öfkeli ve umutlu sloganına dönüşür mü acaba?

Ruh ve Zaman

23 Eylül 2012

1.
AVM’de saat yok çünkü orası sevimli, çok geniş bir hücredir.

2.
Louis Aragon Elsa’ya “Sen zamansın!” diyerek,  sevgilisinin et yığını veya salt bir biçim olmadığını söyler.

3.
Her şey zaman ve mekan içinde olur, sürer.  Nesne mekan içinde algılanır, şekil alır.  Nesneyi o şekliyle tanırız. Şekil diğerlerinden ayrılma şansı verdiğince diğerleriyle birleştirir. İnsan anatomik özellikleriyle diğerlerine bağlanırken, ayrıntıdaki biçimsel farklılıklarıyla herkesten ayrılır. İnsan biçimsel farkılıklarıyla diğerlerinden ayrılıp tanınır.

5.
Fakat insan ancak ifadesiyle unutulmaz olur. Sadece görüldüğü zaman hafızayı elektiriklendirmez. İnsan, ifadesinin gücü nispetinde yokken de anımsanır. İfade şekle bağlı olduğunca nabza bağlıdır. Belki daha çok nabza bağlıdır. Nabız burda altmış saniye  içindeki kalbin atış sayısı değildir sadece. Nabız denince şiddet ve yoğunluk ve şiddet ile yoğunluğun uzunluğu da anlaşılmalı. İfade, mekan yani şekil ile ete kemiğe bürünse de ifadenin yani ruhun anası zamandır.

8.
Zaman ruhtur.

13.
Hücre hapsinin ve birçok tecrit biçiminin özünde zaman algısını yok etme stratejisi yatar. Yani kişinin ifade gücünü, yani ruhunu yok etme planıdır tecrit.

21.
Sevimli diktatörler, gündelik hayatı bölümleyerek yani zamanı standardize ederek aşkı öldürme stratejisi güderler.

34.
Çünkü aşk reel olarak bir mekan içinde gerçekleşse de, mekandan dolayısıyla biçimden münezzehtir. Kızaran, pembeleşen ten; gözlerdeki nem; karındaki ve ellerdeki karıncalanma; göğüsteki genişleme, ensedeki tıkırtı; tüylerdeki ayaklanış; kasıklardaki gerilim; dudaklardaki titreyiş… aynı anda olan bütün bu hissedilebilir ve görülebilir biçimsel değişimler, içteki zaman yani müzik ile gerçekleşen bedenin dansıdır.

55.
Ruh ritimdir.

89.
AVM gönüllü girilen bir hapishane, standart bir tutku evidir.